…meie igapäevast IT’d anna meile igapäev…

2007-04-11

AutoRun ja selle kasutamine

Filed under: Infotehnoloogia,Isiklikud — Sander @ 09:42:04

Käivitad arvuti ning paned plaadi lugejasse… tuluke vilgub natuke ning ekraanile ilmub menüü programmidega mida plaadilt jooksutada või dokumendid mida lugeda.

Nii on see kommertsiaalsete ja ka vabavaraliste plaatide puhul. Ise kõrvetatud CD’de ja DVD’de puhul see nii ei ole. Tuluke küll vilgub, ent ei teki mitte kena menüü, vaid hoopiski Windowsi Autoplay aknake, kus pakutakse erinevaid valikuid. Pea reeglina oled sunnitud valima plaadi sisu lehitsemise, sest muud valikud on lihtsalt liiga piiratud.

Aga kuidas panna omaloodud plaat käivitama oma sisu koheselt, näiteks filmi sisaldav plaat kohe filmi avama või muusikafailidega plaat koheselt playlist’i jooksutama? Sellest siinkohal räägimegi.

Turvalisus

Nagu viimasel ajal on kahjuks möödapääsmatu ei pääse me ka seekord ei üle ega ümber turvalisusest. Nii mugav, kui asjad käivituvad plaadilt automaatselt.. aga tegemist on ka üpris suure turvariskiga. Sa ei või iial teada, mida sõbra käest saadud plaadilt käivitatakse – kas OpenOffice.org install või sinu ketta formaatimine.

Häda on ka olnud ka kommertstoodetega. Parimaks näiteks on muidugi mullune Sony audioplaatide skandaal – nimelt installisid nood muusika-CD’d arvutisse sisestamisel programmi, mis üritas kaitsta CD’d kopeerimise eest. Ei kõla ju halvasti?

Tegelikkus oli oluliselt kurvem. Nimelt oli Extended Copy Protection (XCP) rootkit, so antiviirustele üldjuhul nähtamatu programm – ning avas turvaaugu, kustkaudu muud pahalased lõbusalt arvutisse said ronida. Ning nagu sellest vähe oleks, oli XCP äärmiselt vigaselt programmeeritud, kasutades äärmiselt palju arvuti ressursse, takistas Windowsil kettaseadmete äratundmist ja kukutas aeg-ajalt terve süsteemi kokku.

Mis on aga sellel pistmist asjade automaatse käivitamisega plaatidelt? Nimelt just selle abil pahalane arvutisse roniski. Kui kasutajal oli autorun keelatud, siis oli tal võimalik rahulikult plaati kuulata, see soovi korral ära rippida jne.

Abi automaatse käivitamise alaliseks keelamiseks saad artikli juures olevast lingikastist. Enamikul juhul piisab aga ajutisest lahendusest – kui sisestad tundmatu või tuttava käest saadud plaadi lugejasse, siis hoia all Shift-nuppu. See ütleb Windowsile, et sa ei soovi sel korral plaadi sisu automaatset jooksutamist.

Kuidas AutoRun töötab?

Aga milline on see maagia, mis plaadi pealt õige faili leiab ja meile näitab? Vastus on vägagi lihtne – plaadi sisestamisel kontrollib Windows kas seal sisaldub sobiv failisüsteeem ning selle leidmisel üritab avada põhikataloogist faili autorun.inf. Juhul, kui seal olevad juhised Windowsile sobivad, siis muudetakse plaadi esitamist Windows Exploreris vastavalt neile juhistele ning käivitatakse määratud programm või andmefail.

Nagu lugejad on juba aru saanud, on meie käesolev jutt Windowsi kohta. Linuxil on plaatide automaatse käivitamise võimalus samuti olemas. Linuxis tuleb plaadile lisada shell script’i sisaldav fail nimetusega lihtsalt autorun, mis plaadi sisestamisel käivitatakse. Mõned Linuxi distributsioonid aga kahjuks seda standardit ei tunnista. Apple arvutite puhul on asi keerulisem – nimelt käivitatakse MacOS X’l mitte tekstifailis olevad käsud, vaid vastavad muudatused on hoopiski plaadi failisüsteemi kirjelduses.

Kuivõrd erinevate opsüsteemide meetodid üksteist ei sega, siis on võimalik luua plaat, mis käivitab menüü või programmi kõigis kolmes süsteemis – kuid selle loomise kirjeldamine läheks siinkohal liiga pikaks ja detailseks, pealegi on soovijatel võimalik leida selle kohta võrgust palju materjali ja juhiseid.

Autorun.inf loomine

Autorun.inf peab asuma plaati põhikataloogis. Autorun.inf sisu on äärmiselt lihtne, see on tavaline tekstifail, mis on struktureeritud sarnaselt INI-failidele. Faili vaatamiseks ja muutmiseks on kõike lihtsam kasutada vana head Notepad’i. Nagu ka INI-fail, on autorun.inf formaadiks [sektsioon], mille alla kuuluvad võti=väärtus sissekanded.

Pane tähele, et kõik failiteed peavad olema ilma kettatähiseta. So, mitte d:\Musa\MinuTaustaMuusika.mp3 vaid Musa\MinuTaustaMuusika.mp3, kuna kõigis arvutites ei pruugi CD/DVD draiv olla sugugi d:.

Fail peab sisaldama sektsiooni [autorun]. Selle puudumisel automaatne käivitus ei toimi. Siinkohal toon ära tavalisemad autorun-skripti käsud koos selgitustega. Pane tähele, et võtmete järjekord ei ole oluline, samuti pole kõiki käske alati vaja. Mittekohustuslikud käsuosad on looksulgude {}vahel.

Kommenteerimata autorun.inf sisu leiad kõrvalolevast tekstikastist.

[autorun]

Sektsiooni üldnimetus.

icon=pildifailinimi{,indeks}

Määrab ära ikooni, mida näidatakse Windows Exploreris. Pildifail võib olla .bmp või .ico formaadis, hakkama saadakse ka .exe või .dll failides olevate ikoonide näitamisega. Indeks on vajalik juhul, kui failis on rohkem kui üks ikoon. Indeks on 0-põhine, st esimene ikoon failis on numbriga 0, teine 1 jne. Näide: icon=minuplaat.exe,1

label=Plaadi Nimi

Nimi, mida näidatakse plaadi nimetuse juures Windows Exploreris. Näide: label=2006. suve pildid

open={failitee/}exefail

.exe fail, mida plaadi sisestamisel käivitada. Failitee on vajalik juhul kui antud fail ei asu CD/DVD põhikataloogis. Pane tähele, et open abil ei saa käivitada muid faile peale .exe-tüüpi failide, so kui sa soovid avada muusikafaili, filmi või veebilehte, siis tuleb kasutada shellexecute käsku. Näide: open=minuplaat.exe

shellexecute={failitee/}fail

Sarnane open käsule, kuid võimaldab avada ka dokumente jt faile. Soovitatav kasutada open asemel ka .exe failide käivitamiseks, kuid seda käsku toetavad vaid Windows ME’le järgnenud Windowsi versioonid.

Lisaks on võimalik ka Windows Exploreri paremklikimenüüd muuta, kuid kuna seda võimalust kasutatakse väga harva, siis sellel pikemalt peatuma ei hakka – tekstikastis on vastavad käsud siiski ära näidatud.

Autorun.inf näide:

[autorun]
icon=minuikoon.ico,1
open=programmidautorun.exe
label=Minu esimene autorun
shellreadme=&Loe abiteksti
shellreadmecommand=notepad abiabitekst.txt
shellprogramm1=Käivita esimene programm
shellprogramm1command=programmidEsimeneProgramm.exe
shellprogramm2=Käivita teine programm
shellprogramm2command=programmidTeineProgramm.exe

Programmi AutoRun kasutamine

Kahjuks saab aga autorun.inf loomisega käivitada vaid ühteainsat programmi või filmi. Aga mis siis, kui plaadil on kaks filmi? Või me soovime käivitada erinevaid programme CD pealt?

Selleks on loodud mitmeid programme – kuid kahjuks on need pea kõik tasulised. Vabavaralisi ja avatud lähtekoodiga programme annab tikutulega otsida, mis on ka arusaadav – enamik programeerijaid ei salli isekäivituvaid asju mitte silma otsaski (vaata lõiku turvalisusest). Siinkohal vaatame pisikest vabavaralist programmi AutoRun, mida on võimalik alla laadida aadressilt http://dukelupus.pri.ee/autorun.php

See programm võimaldab lihtsalt luua autorun.inf poolt käivitatava algusmenüü, kus sa saad muuta pilti ja linke, lisada ja eemaldada programme/faile käivitavaid nuppe. Kogu muutmine käib INI-faili mudimise teel ja on üpriski lihtne.

Lae alla Autorun.zip fail ja paki selle sisu sobivase kataloogi. Lihtsaim on kasutada sama kataloogi, kus asuvad failid mida plaanid plaadi peale kõrvetada – nii on lihtsam failiteid muuta ja saad ka omaloodud menüüd katsetada enne plaadi kõrvetamist. Samas, ära unusta näiteks readme faili eemaldamast enne plaadi kirjutamist ning ikoonide ja pildi asendamist enda omadega.

Allalaaditud zip failiga on kaasas ka rudimentaarne autorun.inf. Vajadusel muuda selle sisu endale sobivaks ja soovi korral täienda seda nagu eelpool kirjeldatud.

Kogu menüü kujundamine käib AutoRun.ini faili muutmise kaudu. AutoRun.ini fail peab olema samas kataloogis kus AutoRun.exe, nii et kui soovid näiteks panna automaatse käivitamise failid kataloogi Alglaadimine\, siis pead panema nii AutoRun.ini kui ka AutoRun.exe sinna ja muutma open käsku autorun.inf’is viitama sinna: open=Alglaadimine\AutoRun.exe

Ava AutoRun.ini fail Notepadis või loo uus fail ja kirjuta AutoRun.ini üle.

Selles ini failis on kaks sektsiooni, [main] ja [buttons]. Esimene neist ei ole vajalik, kuid programm kasutab sel juhul looja poolt määratud vaikeväärtusi. Teine sektsioon määrab ära nuppude nimetused ja funktsioonid.

Kommenteerimata AutoRun.ini leiad vastavast tekstikastist.

Sektsioon [main] määrab ära menüü nimetuse, väljanägemise, lingid ja pildi. Seal on olemas järgmised võtmed (siinkohal on kasutatud vaikeväärtusi):

caption=AutoRun v1.0

Programmi ülaribal olev kiri.

image=AutoRun.bmp

Vasakul asuv pilt. See peab olema .bmp formaadis, kuid dimensioonid ei ole piiratud. Pilt ei ole kohustuslik.

imageurl=http://dukelupus.pri.ee

Pildi klikkimisel avatav veebisait – võib olla ka fail või programm plaadil.

icon=AutoRun.ico

Programmi ikoon. Pane tähele, et see ei ole CD/DVD Windows Exploreri ikoon, viimane on määratud Autorun.inf failis!

url=http://dukelupus.pri.ee

All vasakus nurgas olev link. Kui see vajalik ei ole, siis kasuta tühja võtit url=

flatbuttons=1

Väärtused 1/0. Kas kasutada „lamedaid” nuppe või Windowsi tavanuppe (vt pilti). Lamedad nupud on kenamad, kuid mitte nii intuitiivsed kui tavanupud.

Sektsioon [buttons] sisaldab nuppude definitsioone, nagu ka nimest arvata võib. Nuppude arv ei ole piiratud, aken muudab oma suurust, et nupuid ilusti ära mahuksid. Sissekanded on kujul „nupu tekst=funktsioon”. Funktsioon võib olla nii fail plaadil, fail kõvakettal („Notepad.exe”) kui ka veebiaadress. Olemas on ka kaks predefineeritud funktsiooni, Browse ja Exit. Esimene neist avab Windows Exploreri failivaate plaadil, teine väljub Autorun programmist.

Pea meeles, et failiteed oleksid suhtelised, st. mitte d:\Minu muss\Laul.ogg vaid Minu muss\Laul.ogg.

On võimalik ka lisada nuppudele Alt+täht otseteesid. Selleks tuleb soovitud tähe ette nupu tekstis lisada märk „&”, näiteks „&Abi”, „K&oduleht”, „&Välju”. Programm joonib antud tähe alla, nagu Windowsis ikka tavaks on („Koduleht”). Juhul, kui nupu nimes on vaja kasutada &-märki, siis tuleb kasutada topelt && – näiteks „Mees & Naine” nupu puhul „Mees && Naine”. Nupu tekst ei tohi sisaldada võrdusmärki „=”.

Nuppude kohta on näited tekstikastis.

Kui AutoRun.ini on ilusti valmis tehtud, siis tasub seda katsetada – lihtsalt käivita AutoRun.exe. Kui kõik on korras, siis näidatakse õiget pilti ning nuppe, samuti töötavad kõik lingid. Nuppude töötamine sõltub sellest, kas kataloog kus AutoRun.exe asub sisaldab vastavaid katalooge ja faile.

Nüüd pole enam muud jäänud, kui plaat valmis teha – ja kui kõik korda läks, siis tervitab meid selle faili sisestamisel Windowsi Autoplay asemel hoopiski soovitud menüü.

AutoRun.ini näide:

[main]

caption=Katsetus

image=AutoRun.bmp

icon=AutoRun.ico

imageurl=http://dukelupus.pri.ee

url=http://www.arvutikasutaja.ee

flatbuttons=1
[buttons]

K&odulehele=http://www.arvutikasutaja.ee

&Vaata plaadi sisu=Browse

&Laul=Minu mussLaul.ogg

&Ava Notepad=Notepad.exe

Välju=Exit

Kasulikke linke:

Microsofti autorun.inf käskude kirjeldus.

Vabavaraline autorun.inf looja.

Käesolevas artiklis kirjeldatud menüüprogramm.

Õpetus autorun’i väljalülitamiseks.

TweakUI, tasuta programm, mille abil saab autorun’i välja lülitada ning ohjata suurt hulka tavaliselt kasutaja eest peidetud Windowsi omadusi määrata.

NB! Käesolev blogipost on tegelikult hoopiski minu artikkel, mis ilmus ajakirjas “Praktiline Arvutikasutaja” aastal 2006.

Lisa kommentaar »

Kommentaare veel pole.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.