…meie igapäevast IT’d anna meile igapäev…

2007-02-02

Peeter Marvet: kuidas vastata spämmile

Filed under: Eesti keel,Rant — Sander @ 10:39:06
Tags: , , ,

minut.ee‘s on arutelu eestikeelsest spämmist ja kuidas sellele vastata (loe siit). Seal on veidi juttu ka seadustest, mis spämmi saatmist reguleerivad.

Mis aga mulle eriti meeldis, oli Peeter Marveti “standardvastus” spämmijatele (toon selle siinkohal ära temalt luba küsimata. Loodetavasti ta ei pahanda):

Lgp [see-ja-teine]

Minu isiklikku e-postkasti saabus e-kiri, mida mul on alust käsitleda soovimatu pakkumise, kommertsteadaande ehk lihtsamalt spämmina. Selliste teadete saatmist reguleerivad Infoühiskonna teenuse seadus ja Võlaõigusseadus ning sooviksin käesolevaga teada teie seisukohta, kumma alusel neist on teil huvi saada kohtusse kaevatud. Alustuseks Võlaõigusseaduse §60, https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=961235
———–
§ 60. Sidevahendi kasutamise piirangud
Pakkumise võib edastada tarbija faksile ja telefoni automaatvastajale või elektronpostiaadressile üksnes tarbija eelneval nõusolekul. Muid individuaalset suhtlemist võimaldavaid sidevahendeid võib pakkumise edastamiseks kasutada, kui tarbija ei ole nende kasutamist sõnaselgelt keelanud.

§ 61. Sätete rikkumise keelamine

Seaduses sätestatud isik või asutus võib seaduses sätestatud korras nõuda pakkujalt, kes on rikkunud käesolevas jaos sätestatut, rikkumise lõpetamist ja rikkumisest hoidumist.
———–

Kui see Teile mingil põhjusel ei sobi võiks luua pretsedendi Infoühiskonna teenuse seaduse abil, https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=1047201
———–
§ 5. Kommertsteadaanne

(1) Kommertsteadaanne on igat liiki teabe edastus, mis on kavandatud otseselt või kaudselt edendama teenuse osutaja nimel kaupade või teenuste pakkumist või tõstma teenuse osutaja mainet.

(2) Kommertsteadaanne peab:
1) olema selgelt tuvastatav kommertsteadaandena;
2) võimaldama selgelt tuvastada isikut, kelle nimel kommertsteadaanne esitatakse;
3) võimaldama selgelt tuvastada müügiedenduspakkumisi, sealhulgas allahindlusi, autasusid ja kingitusi ning müügiedendusvõistlusi- ja mänge;
4) selgelt esitama käesoleva lõike punktis 3 nimetatud müügiedenduspakkumiste ja kaubanduslike loteriide osalemistingimusi.

(3) Kommertsteadaanne ei ole:
1) teave, mis võimaldab otsest juurdepääsu füüsilise või juriidilise isiku tegevusele, sealhulgas domeeninimi või elektronposti aadress;
2) teenuse osutaja maine kohta või teenuse osutaja pakutava kauba või teenuse kohta teenuse osutajast sõltumatult esitatud teave.

§ 6. Kommertsteadaande edastamine

(1) Teenuse osutaja võib saata füüsilisele isikule üldkasutatava andmesidevõrgu abil digitaalkujul kommertsteadaannet vaid järgmistel tingimustel:
1) adressaadi eelneval nõusolekul;
2) kui adressaadile antakse selgelt ja arusaadavalt teada, kuidas edaspidi kommertsteadaannete saamisest keelduda;
3) kui adressaadile tagatakse võimalus üldkasutatava andmesidevõrgu abil oma keeldumisõigust realiseerida.
(2) Teenuse osutaja peab registreerima käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud adressaadi nõusoleku või keeldumise.

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud nõusoleku olemasolu tõendamise kohustus on teenuse osutajal.

(4) Adressaadi keeldumise korral ei tohi teenuse osutaja digitaalkujul kommertsteadaandeid temale edastada.

Olgu lisatud, et neis paragrahvides on juttu “tarbijast” mis mõnede lugejate meelest ei kata töö-alast postiaadressi — aga nagu nähtub http://www.prokuratuur.ee/5341 kontaktide kohal olevast viitest arvatakse vähemalt seal majas teisiti.

———–

Ja kui Teile mingil põhjusel jääb segaseks InfoTS §6.1 toodud loetelu mõte siis olgu öeldud, et täidetud ei pea olema mitte mõni, vaid kõik seal toodud tingimused sest Euroopa Liidus kehtib spämmi osas nn “opt-in” põhimõte mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/58/EÜ artiklis 13 http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=et&numdoc=32002L0058 &model=guichett

Suurima lugupidamisega,
[teie spämmi saaja]

24 kommentaari »

 1. Minu soovitus on spämmile üldse mitte vastata. Mul tuleb näiteks Thunderbirdi nimeline meili soft kenasti toime rämpsuga, adaptiivsed filtrid “õppisid” kuskil kuu ajaga nii palju ära, et vajalikud kirjad enam rämpsu alla ei satu. Rämps läheb eraldi folderisse, mida siis automaatselt tühjendatakse. Mina seda lugemas ei käi ja seega ei vasta ka sinna sattunud kirjadele.

  Spämmile vastamine on heategu spämmijale, sest aitab hoida andmebaasi värskemana. Mine tea, äkki müüakse ka selliseid e-maili aadresside nimekirju, mille kohalt on kindlalt teada et inimene reageerib (ehk siis loeb meili läbi). Siit ka üleskutse spämmile mitte vastata.

  Kommentaar kirjutas Gunnar — 2007-02-02 @ 11:53:31 | Vasta

 2. Jutt käib eestikeelsest spämmist. Inglisekeelsele “Buy V1a6ra” spämmile vastamine on loomulikult lollus – ja sellega saab see “Thunderbirdi nimeline meili soft” ka mul ilusti hakkama.

  Kommentaar kirjutas dukelupus — 2007-02-02 @ 13:37:39 | Vasta

 3. Ei ma pahanda, eriti kui tänu sinule blog.tr.ee esilehel tippu jõuan :-)

  Ja lisaks on mul endal kah alati probleem, et kust ma selle vastuse-teksti järgmisele spämminaatorile saatmiseks üles leian ja mida rohkemates kohtades see netis ripub seda suurem tõenäosus on leida. (jah ma tõepoolest otsin omaenda tekste stiilis: minut võlaõigusseadus §60)

  Kommentaar kirjutas petskratt — 2007-02-02 @ 16:02:07 | Vasta

 4. Tänan mitte pahandamise eest.

  Tegelikult sellepärast, et kergelt leida ma selle ka siia riputasin. Algselt panin tegelikult ka lihtsalt Firefoxi ScrapBooki, aga ei leidnud kuidagi sobivat kategooriat… heh.

  Kommentaar kirjutas dukelupus — 2007-02-02 @ 16:23:25 | Vasta

 5. Lahe vastus. Käsitlesin seda teemat oma lõputöös ja näidishagi on ka olemas :D
  Kuna õppejõul oli utoopiline plaan, et ma pean selle ka kohtule esitama (mida ma ei teinud siiski, kuna ei olnud spämmijat), sain paraku vaid B.

  Kommentaar kirjutas mummm — 2007-08-08 @ 13:15:04 | Vasta

 6. Nonii, see asi töötab :)

  Mulle käis ka üks eestimaine spämmer närvidele, pakkus igasugu koolitusi jms.

  Täna saatsin talle ülatoodud standarvastuse ja 30 minutit hiljem oli postkastis vabandus ja lubadus minu aadress ära koristada.

  Kommentaar kirjutas Anti — 2007-08-08 @ 14:30:04 | Vasta

 7. duke, vahest sa paneksid pärast VÕS 60 ja 61 tsitaati ühe sellise lisajupi:

  Olgu lisatud, et neis paragrahvides on juttu “tarbijast” mis mõnede lugejate meelest ei kata töö-alast postiaadressi — aga nagu nähtub http://www.prokuratuur.ee/5341 kontaktide kohal olevast viitest arvatakse vähemalt seal majas teisiti.

  Kommentaar kirjutas Peeter Marvet — 2007-11-27 @ 10:10:07 | Vasta

 8. Lisasin.

  Kommentaar kirjutas dukelupus — 2007-11-30 @ 13:13:09 | Vasta

 9. Katsetasime ka seda seadustele viitamise meetodit, ei olnud kõige tõhusam.

  Vaatame mis saab, kui anda riigile võimalus neid sätteid ka tegelikkuses rakenadada. Loe lähemalt http://blog.exact.ee/2007/12/10/exact-rampsposti-vastu

  Kommentaar kirjutas Tauno — 2007-12-12 @ 10:52:43 | Vasta

 10. hirmus, planb punkt ee ei reageeri mitte millelegi ja muudkui spämmib. Nende tipp oli e-mail sisuga ‘nüüdsest olete meie andmebaasis ja me kavatseme teile edaspidi rämedalt spämmi saata, kui te ei kliki ‘ei taha’ siis võtame seda kui nõusolekut saada spämmi’ (

  täna tuli jälle nende ‘kliendi’ goltsman punkt ee reklaamküsitlus abi at ideelabor.ee peale, kuigi korduvalt olen nõudnud enda domeenide eemaldamist nende ‘andmebaasist’

  Mida teha?

  Kommentaar kirjutas Martin — 2008-02-06 @ 17:33:03 | Vasta

 11. Ma arvan, et peaks tegema avalduse kohtusse või midagi taolist ;)

  Kommentaar kirjutas Allar — 2008-02-28 @ 11:25:49 | Vasta

 12. Endal just oli selline keiss, et Estour OÜ hakkas lampi saatma mingit reklaami. E-kirjas polnud neil ka sõnagi kuidas pakkumistest edaspidi loobuda.
  Otsustasin kasutada standarvastust spämmile ja saatsin need 3’le estouri töötajale. Kusjuures kirja lõppu lisasin veel omalt poolt, et kui te ei anna kliendile võimalust spämmist loobuda (unsuscribe vms), siis on see ka seaduserikkumine.
  Noh spämm tuli järgmine nädal jälle, sittagi mõtlesin ja saatsin tarbijakitsesse kirja.
  Hakkasin uuesti seda reklaami vaatama ja märkasin, et nüüd on ilmunud unsuscribe võimalus, järelikult minu kiri toimis!
  Eemaldasin kõik oma aadressid nende baasist, idee poolest ja ootan järgmist nädalat, et kas aitas või ei.
  Huvitav oleks muidugi tarbijakaitse vastust teada saada – peaks nemad ju selles suhtes eraisikut aitama :)

  Kommentaar kirjutas Allar — 2008-03-05 @ 19:19:52 | Vasta

 13. […] on visad tulema. Palun ärge soovitage mul kasutada dukelupuse blogis avaldatud postituses “Peeter Marvet: kuidas vastata spämmile” näidatud meetodeid. Need kehtivad eraisikute, mitte firmade […]

  Pingback-viide kirjutas Kuidas mitte spämmida » Aarne bloog — 2008-10-03 @ 09:14:10 | Vasta

 14. Kirjutasin samal teemal nupukese hiljuti, Lajata spämmijale paragrahviga vastu molu (saatsin justkui siia träkbäki ka, aga ju see läks kuhugi sohu).

  Teatan asjast seetõttu, et ühes kommentaaris väideti, et standardvastuses viidatud seadusepügalaid on vahepeal muudetud.

  Hea uudis on, et ei ole muudetud. Kontrollisin asja üle ning minu pikema vastuse eelviidatud kommentaarile leiab muidugi sealtsamast. Ei hakka 3. korda samale leheküljele viitama :)

  Kommentaar kirjutas Lembit — 2008-11-11 @ 21:04:10 | Vasta

 15. Muidugi on ju kõik tore, et sellisedki seadused meie wabariigis on, jah, aga mida teha siis, kui tegemist ei ole mingisuguse kauba või teenuse pakkumisega? Erakondade propagandaga on selge, et kui oled kuskile oma e-aadressi pistnud, siis oled sujuvalt nõustunud ka rämpsu saama, aga konkreetsel juhul on probleem Kalev Rebase eestveetavate projektiga tammejuur.ee. Korduvate palvete kiuste saabub minu postkasti ikkagi mingid jama.. Ainuke variant on filtreid ehitama hakata vist..

  Kommentaar kirjutas Priit — 2009-02-11 @ 21:22:07 | Vasta

 16. […] Vastamine ainult suurendaks saabuva spämmi hulka. Eesti spämmeritele saab standardvastuse siit: Peeter Marvet: kuidas vastata spämmile ja lisainfot siit: Lajata spämmijale paragrahviga vastu molu. Mõlemal pool tasub ka kommentaarid […]

  Pingback-viide kirjutas Reedesed küsimused – reedesed vastused » Aarne bloog — 2009-06-12 @ 08:32:20 | Vasta

 17. […] lõpus mingi rahvusmustriga läpaka kohta. Sellele lajatasin vastuseks Dukelupuse blogis oleva “standardvastuse“. Tundus, et mõjus. Vastuseks sain meilitsi vabanduse ja küsimuse, et kas mulle sobib, kui […]

  Pingback-viide kirjutas Elisa on vastik spämmer » Aarne bloog — 2009-07-07 @ 08:26:05 | Vasta

 18. Viimane link on “obsolete”
  See http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0058:ET:HTML
  peaks õige olema.

  Kommentaar kirjutas kristjan — 2009-09-22 @ 15:52:03 | Vasta

 19. tore

  Kommentaar kirjutas Sander — 2010-08-02 @ 02:50:00 | Vasta

 20. Seadusepügalate osas ajakohasema ning lakoonilisema – ja seega ilmselt mugavamalt kasutatava ning adressaadile (spämmerile) arusaadavama – spämmeri standardvastuse leiab uuemal ajal Tõnu Samueli Spämmiblogist.

  Lisaks mõnusa kaebuse teksti, millega Andmekaitse Inspektsiooni hallidesse päevadesse veidikenegi vaheldust tuua.

  Kommentaar kirjutas Lembit Kivisik — 2011-03-24 @ 04:09:09 | Vasta

 21. […] Vastamine ainult suurendaks saabuva spämmi hulka. Eesti spämmeritele saab standardvastuse siit: Peeter Marvet: kuidas vastata spämmile ja lisainfot siit: Lajata spämmijale paragrahviga vastu molu. Mõlemal pool tasub ka kommentaarid […]

  Pingback-viide kirjutas Reedesed küsimused - reedesed vastused - Aarne bloog — 2017-11-21 @ 10:39:03 | Vasta

 22. […] on visad tulema. Palun ärge soovitage mul kasutada dukelupuse blogis avaldatud postituses "Peeter Marvet: kuidas vastata spämmile" näidatud meetodeid. Need kehtivad eraisikute, mitte firmade […]

  Pingback-viide kirjutas Kuidas mitte spämmida - Aarne bloog — 2022-12-19 @ 12:17:30 | Vasta

 23. […] lõpus mingi rahvusmustriga läpaka kohta. Sellele lajatasin vastuseks Dukelupuse blogis oleva “standardvastuse“. Tundus, et mõjus. Vastuseks sain meilitsi vabanduse ja küsimuse, et kas mulle sobib, kui […]

  Pingback-viide kirjutas Elisa on vastik spämmer - Aarne bloog — 2023-06-02 @ 06:09:46 | Vasta


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: